Viziunea noastră

Viziune

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia mare – o structura flexibila, în care calitatea educației se bazează pe utilizarea metodelor de predare activă care implică stimularea și valorificarea creativității copiilor, cu reale posibilități de inserție în sistemul de învățământ european.

Misiunea

Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Baia Mare urmărește să devina o scoală dinamica, pregătind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informația, a fi deschis spre schimbare, spre învățare si respectarea valorilor societății democratice si a spiritului comunitar european.

Ținte strategice

  1. Implementarea asigurării calității și optimizarea învățării centrate pe elev
  2. Formarea cadrelor didactice pentru eficientizarea metodelor de predare activ-participative, urmărind creșterea calității actului educațional
  3. Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la actul educațional
  4. Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale
  5. Promovarea imaginii școlii în contextul climatului de descentralizare si autonomie instituțională
  6. Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituala pentru toți elevii