Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4461 din 27.08.2018 aprobă calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2018 – 2019.
 
Acesta este următorul:
 
1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — EN II
Scris — Limba română — 07 mai 2019
Scris — Limba maternă — 07 mai 2019
Citit — Limba română — 08 mai 2019
Citit — Limba maternă — 08 mai 2019
Matematică — 09 mai 2019
Scris-citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 10 mai 2019.
 
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:
Limba română — 14 mai 2019
Matematică — 15 mai 2019
Limba maternă — 16 mai 2019
 
3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a — EN VI:
Limbă și comunicare — 22 mai 2019
Matematică și Științe ale naturii — 23 mai 2019
 
 
Cadru normativ:
 
Materiale informative: