Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
 
Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
 
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).
Elaborarea procedurilor specifice evaluării intră în atribuțiile CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.
Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

 

 

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:
 
3 - 7 iunie  - Înscrierea elevilor
7 iunie 2019 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie - Limba și literatura română - probă scrisă
20 iunie  - Matematica - probă scrisă
21 iunie - Limba și literatura maternă - probă scrisă
25 iunie  - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie  - Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)
26-28 iunie  - Soluționarea contestațiilor
29 iunie  - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
 
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
 
Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici, începând cu luna noiembrie.
 

Cadru normativ:

1. Ordin al Ministrului Educatiei Nationale şi Cercetării Stiintifice nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019;

2. Anexa nr. 1 la OMENCS. nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019 – CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019;

3. Anexa nr. 2 la OMECTS. nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 – Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011 (aplicabil şi in anul scolar 2018-2019);

4. Anexa nr. 2 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014 – 2015 – Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura romana (aplicabil şi in anul scolar 2018-2019);

5. Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014 – 2015 – Programa de examen pentru disciplina Matematica (aplicabil şi in anul scolar 2018-2019);

6. Procedura 26651 - asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente;

 

Materiale informative:

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

 

 

SIMULARE EN VIII în anul 2019:

OMEN privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale;

Calendarul simulării evaluării naționale;

Anexa 2 - Simularea pentru clasa a VII-a;

Anexa 3 - Simularea pentru clasa a VIII-a;

11 martie 2019 -  Limba și literatura română:

Subiecte și barem de corectare clasa a VII-a;

Subiecte și barem de corectare clasa a VIII-a;

 

12 martie 2019 -  Matematică:

Subiecte și barem de corectare clasa a VII-a;

Subiecte și barem de corectare clasa a VIII-a;