Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat - al 2-lea document din secțiunea Cadru normativ).
 
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
 
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).
Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

 

 

Calendarul modificat EN VIII în anul 2020 este următorul:
 
Calendar nou înscrieri
 
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
 
Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici, aici sau aici .
 
Referitor la procesul de admitere vă rugăm să țineți cont de următoarele:
        -  Brosura de admitere
        -  Ghid MEC Admitere
        - OMEC nr. 4326/22.05.2020, pentru completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5068/216, pentru anul scolar 2020-2021
 
Mai multe informații referitoare la procesul de admitere găsiți pe site-ul ISJ Maramureș (secțiunea admitere, în partea dreaptă) sau pe site-ul M.E.C. - secțiunea Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional.
 
 

Cadru normativ:

1. Ordin 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2020;

2. Anexa nr. 2 la OMECTS. nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 – Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011 (aplicabil şi in anul scolar 2019-2020);

3. O.M.E.C. 4248/13.05.2020 - privind modificarea ordinului 4916/26.08.2019;

4. O.M.E.C. 4115/10.04.2020 - privind aprobarea programelor.

5. ORDIN Nr. 4266/840/2020 - punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

6. OMEC nr. 4267/841/19.05.2020 - pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

7. Procedura MEC-DGETIPG, DGISSEP nr. 26361/14.02.2020, cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2020

 

 

Materiale informative:

1. Informații oferite pe site-ul M.E.N.;

2. Informații oferite pe site-ul I.S.J. Maramureș.