PROCESUL DE Evaluare Naţionala clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a (2019-2020) a fost anulat.
 
A fost publicat Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4946/27.08.2019, privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2019-2020.
 
Acesta este următorul:
 
1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — EN II
Scris - Limba română - 11 mai 2020
Scris - Limba maternă - 11 mai 2020
Citit - Limba română - 12 mai 2020
Citit - Limba maternă - 12 mai 2020
Matematică - 13 mai 2020
Scris-Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 14 mai 2020.
 
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:
Limba română - 19 mai 2020
Matematică - 20 mai 2020
Limba maternă - 21 mai 2020
 
3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a — EN VI:
Limbă şi comunicare - 27 mai 2020
Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 28 mai 2020
 
Modele orientative de subiecte pot fi consultate aici.
 
Cadru normativ: