Website dedicattitularizare.edu.ro

Posturi/catedre vacante/rezervate 2021-2022 (link I.S.J. Maramureș)

 

Extras posturi Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Baia Mare (18FEB2021)

 

LEGISLAȚIE

- OME nr. 3238/05.02.2021, pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii
- OME nr. 3229/02.02.2021, pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar
- OME nr. 3165/21.01.2021, pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/2020
- OME nr. 3164/21.01.2021, pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5599/2020
- Adresa MEC-CS nr. 6/IS/13.01.2021, privind posibilitatea continuării executării CIM până la împlinirea vârstei standard de pensionare, respectiv vârsta de 65 de ani pentru personalul didactic de predare de gen feminin
- OMEC nr. 5991/11.11.2020, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022
- OMEC nr. 5975/09.11.2020 - privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar 

 

 

Linkuri utile:

Site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș (secțiunea Mobilitate - meniul din stânga)

Site-ul Ministerului Educației - Mobilitatea personalului didactic

Titularizare 2021