CALITATE ÎN EDUCAȚIE PRIN INOVARE,

COMPETENȚE SOCIALE

ȘI UN MEDIU PRIETENOS

PROIECT ERASMUS 2019-1-RO01-KA101-062701

 

 

 

 

 • Perioada: IUNIE 2019-NOIEMBRIE 2020

 

 • OBIECTIVE:
 1. Scăderea Scăderea cu cel puţin 30% a numărului de copii cu risc de abandon școlar ca urmare a adaptarii curriculare și metodologice a conținutului învăţării, a îmbunătăţirii rezultatelor la învăţătura ale acestora, a relațiilor interpersonale, a dezvoltării inteligentei emotionale şi a incluziunii sociale;
 2. Sporirea motivației elevilor, a interesului pentru școală, pentru dezvoltarea personală, ca urmare a modernizării strategiilor educaționale folosite, precum şi a oferirii climatului de siguranta fizică şi emoționala, astfel încât rezultatele la învățătură să crească cu cel puțin 5% , raportate la Evaluările Naționale;
 3. Scăderea cu cel puțin 30% a numărului de cazuri de bullying în școală ca urmare a dezvoltării compețentelor sociale şi interculturale ale elevilor, dar şi a îmbunătăţirii modalităţilor de management al conflictului la nivelul cadrelor didactice;
 4. Creșterea cu 30% a numărului de activităţi școlare și extrascolare de calitate, parteneriate, proiecte realizate de școală cu diverși parteneri prin care elevii să-și exerseze competențele sociale, civice, pentru creșterea imaginii şi prestigiului şcolii.
 • Activitațile proiectului
 1. Participarea la cursuri (12 cadre didactice):
  • Conflict management, emotional intelligence and bulling prevention:  2-7.09.2019; Verona, Italia
  • Teaching tolerance, diversity, active citizenship in the 21 century classroom: 30.09 - 9.10.2019, organizator – Prosveta; Santarem, Portugalia
  • Creativity, innovation, motivation and new teaching methodologies: 4-15.11.2019, oganizator - Europass Teacher Academy; Barcelona, Spania
  • Social skils and teamwork in classroom: 9-15.02.2020, Istanbul, Turcia
 2. Activități de valorizare a competențelor dobândite și de exploatare a rezultatelor participării cadrelor didactice la mobilitati;
 3. Realizarea activitatilor din planul de diseminare;
 4. Monitorizarea implementarii  proiectului;
 5. Evaluarea proiectului.

 

 • Cursul: Conflict management, emotional intelligence and bullying prevention
  • Va dezvolta profesorilor abilități de gestionare a conflictelor și de prevenire a bullyingului. Dascălii participanți vor crea un plan de intervenție pentru reducerea violenței și a fenomenului de bullying.
  • Dascălii vor identifica tipuri de conflicte, cauze, specificul fiecărei clase în ceea ce privește relațiile, situații problemă și vor stabili o procedură standard de aplicare în rezolvarea conflictelor, metode de identificare a bullying-ului de prevenire și de intervenție, creând instrumente de lucru pentru toți profesorii.
  • Se va face un concurs de idei în școală pentru crearea unui mediu școlar prietenos, iar cele mai agreate 3 idei vor fi puse în aplicare.
  • Îmbunătațirea relațiilor dintre elevi și profesori, crearea unui mediu educațional sigur și prietenos va face ca învățarea să fie mai eficientă, reflectată în rezultate mai bune la învățătură.

 

 • Cursul: Teaching tolerance, diversity, active citizenship
  • Va oferi dascălilor cunoștințe despre:
   1. drepturile omului (Dreptul meu la democrație, Dreptul meu la educație);
   2. prejudecăți și stereotipuri, incluziunea socială, excluderea;
   3. diversitate și implicarea activă în viața comunității.
  • Vor integra în mod transdisciplinar in lecții tema diferențelor umane în societatea modernă. Profesorii vor avea acces la o gama diversă de metode nonformale, cu exemple concrete de utilizare în cadrul diferitelor materii, putând fi apoi adaptate pentru lecții transdisciplinare pe tema diferențelor (fizice, de gen, varstă, etnice, culturale).
  • Acceptarea diversităţii, toleranţa, empatia, cetăţenia activă vor fi elemente integrate şi dezvoltate atât în curriculum obligatoriu, dar aceste competențe pot fi valorificate mai bine în propunerea unor CDS (Curriculum la decizia școlii)  transcurriculare pe aceste teme.
  •  Alte modalități de valorizare a competențelor dobândite vor fi realizarea unor activități în parteneriat cu diverse instituții sau cu implicarea comunității care trăiește în apropierea școlii pentru exersarea abilităților civice.

 

 • Cursul: Social skils and teamwork in classroom
  •  Va oferi informații despre competențele sociale și munca în echipă pentru a putea pregăti instrumente pentru a observa procesul de grup și pentru a învăța metodele de formare ale unui climat școlar mai bun .
  • Dascălii iși vor valoriza compețentele prin realizarea de lecții având ca mod de organizare munca în echipă, dar și un instrumentar de metode și tehnici care să dezvolte inteligența emoționala în rândul elevilor, toleranța și empatia.
  • Toate acestea vor favoriza relații mai bune, adaptare ușoară și succes.

 

 • Cursul: Creativity, innovation, motivation and new teaching methodologies
  • Va oferi un instrumentar variat de metode moderne (flipped classroom), unele dintre ele cu integrarea ICT, dar și abordări pedagogice de a le folosi eficient in lecții.
  • Participantii vor oferi exemple de integrare în lecții a acestor metode, mijloace moderne de învățare care sunt centrate pe elev și a căror eficiența a fost dovedită.
  • Cunoașterea stilurilor de învățare și a abilităților de a planifica invățarea în funcție de acestea, dar și a unor strategii de învățare vizuala va face o individualizare a actului de învățare în funcție de nevoile și specificul fiecarui elev.
  • Cunoștințele despre importanța motivării, noțiuni şi instrumente care să capteze atentia elevilor şi să faciliteze învăţarea: exemple de jocuri care să-i motiveze vor stimula intersul elevilor pentru invatare.
  • Lecții intersante, o motivare mai bună a elevilor vor crea un mediu educațional pozitiv unde se vor simți mai bine. Prin toate acestea ei își vor imbunătăți rezultatele la învățătură.

 

 • Cum se face selecția la mobilități?

 

 • Dascălii doritori vor depune CV (EUROPAS) și o scrisoare de intenție care să aducă argumente pentru a susține nevoia lor de autoperfecționare pentru unul dintre cursurile alese și alte documente necesare, stabilite de comisie (studii). De asemenea, vor avea ca probă și un interviu în limba engleza pentru a se asigura nivelul minin B1.
 • Criterii de evaluare:
  1. Analiza CV-ului 30 p

Profesori care pot dovedi competențele de comunicare și de colaborare, care pot asigura o bună difuzare și aplicare a competențelor nou-dobândite pe parcursul derulării proiectului;

Dascăli care dețin cunoștințe de bază de operare PC: Word, Power Point, Excel, Internet;

Cadre didactice care au coordonat proiecte educaționale;

Cadre didactice care au participat în proiecte educaționale;

Cadre didactice care dovedesc capacitate de diseminare, difuzare a informațiilor;

Cadre didactice care s-au implicat în creșterea prestigiului școlii la nivel local, național și european;

 1. Scrisoarea de intenție cu argumentarea nevoilor de formare 40 p

Profesori care pot dovedi competențele de comunicare și de colaborare, care pot asigura o bună difuzare și aplicare a competențelor nou-dobândite pe parcursul derulării proiectului;

Dascăli care dețin cunoștințe de bază de operare PC: Word, Power Point, Excel, Internet;

Cadre didactice care au coordonat proiecte educaționale;

Cadre didactice care au participat în proiecte educaționale;

Cadre didactice care dovedesc capacitate de diseminare, difuzare a informațiilor;

Cadre didactice care s-au implicat în creșterea prestigiului școlii la nivel local, național și european;

 

 1. Interviu în limba engleza 30 p (pentru persoanele care nu demonstrează prin studii sau certificat de competențe lingvistice minim nivel B1)

 

 • În caz de egalitate vor avea întâietate dascălii care s-au implicat activ în derularea altor proiecte de colaborare națională și internațională.

 

Materiale de descărcat:

Prezentare proiect - Calitate în educație prin inovare, competențe sociale și un mediu prietenos

Afiș - Calitate în educație prin inovare, competențe sociale și un mediu prietenos

Procedura de selecție mobilități ERASMUS