CDI

Centrul de documentare și informare

CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE este un spatiu de resurse pluridisciplinare, care pune la dispozitia elevilor, personalului din învatamânt si comunitatii locale informatii pe suporturi multiple (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD-rom etc.), initiaza si valorifica în practica proiecte stiintifice, culturale, desfasoara activitati pedagogice, precum si activitati de formare continua pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar.

Prin valorificarea centrului de documentare si informare (CDI) se are în vedere realizarea egalitatii sanselor elevilor din mediul rural cu a celor din mediul urban, a elevilor proveniti din medii culturale, economice, sociale diferite, prin favorizarea accesului la informatie si cultura, sub îndrumarea unui personal calificat.
Prin specificul activitatii sale, centrul de documentare si informare favorizeaza implementarea politicilor educationale pe niveluri de studii, profiluri, specializari si sprijina realizarea obiectivelor prevazute în procesul de reforma a învatamântului românesc, raspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.

MISIUNILE CDI:
Misiunile centrului de documentare si informare din unitatea noastra de învatamânt sunt:

  • Asigurare a unui fond documentar care sa permita elevului construirea autonoma sau asistata a propriei cunoasteri si a propriilor deprinderi; (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD-rom, soft educational, etc.)
  • Facilitare a accesului utilizatorilor la informatii prin activitati de initiere în tehnicile de cercetare documentara;
  • Furnizare a informatiilor referitoare la unitatea scolara si relationare cu potentialii parteneri exteriori sistemului educativ ( afise, pliante, invitatii, articole în presa, pagina web, site-uri didactice, revista scolii);
  • Incitare la inovatie pedagogica (activitati pedagogice, culturale, educative, de consiliere si orientare scolara si profesionala etc.).

Loc de amplasare: parter
Suprafata totala: 118,88 mp
Fond documentar: carti: nr de volume 17836 , Valoare: 24225,27 lei 
CD-uri, DVD-uri, casete audio, casete audio-video: nr. exemplare achizitionate: 151, valoare 3913,84 lei
nr. exemplare realizate în scoala: 26
Orar: Zilnic 7,30 – 15,30