Evaluarea naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a (EN246)/2021-2022

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

în anul şcolar 2021 – 2022

 1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
  • Scris – Limba română – 10 mai 2022
  • Scris – Limba maternă – 10 mai 2022
  • Citit – Limba română – 11 mai 2022
  • Citit – Limba maternă – 11 mai 2022
  • Matematică – 12 mai 2022
  • Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 13 mai 2022
 2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
  • Limba română – 17 mai 2022
  • Matematică – 18 mai 2022
  • Limba maternă – 19 mai 2022
 3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
  • Limbă şi comunicare – 25 mai 2022
  • Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 26 mai 2022